In de zomer van 2017 is door Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, een flora- en vegetatiekartering uitgevoerd in een zevental gebieden in West-Brabant. Het doel van de kartering was het in kaart brengen van de verspreiding van SNL-soorten, Rode Lijstsoorten, typische habitatsoorten en overige door deLees verder