In de zomer van 2019 is door Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, een insectenkartering uitgevoerd in de gebieden rond Leende, inclusief enkele beeklopen (Strijper Aa, Tongelreep en Keersop) en daaraan grenzende oeverlanden. Groentje op dennenopslag in het Leenderbos Argusvlinder, Bruin blauwtje en Groentje zijn in ditLees verder