Vanwege de kwaliteitsimpuls die op het Quackstrand bij Hellevoetsluis plaatsvindt, heeft Van der Goes en Groot in 2018 onderzoek gedaan naar het voorkomen van de Nauwe korfslak. In het gebied moet vanwege de aanleg van een nieuw fiets- en bevoorradingspad een deel van het Duindoornstruweel worden verwijderd. Omdat dit plaatsvindtLees verder