Dit jaar heeft van der Goes en Groot een aantal broedvogelinventarisaties uitgevoerd, onder andere in de duinen van Staatsbosbeheer Noordwijk. De duinen van Noordwijk kennen een vrij afwisselend beeld: droge kale duinen met af en toe duindoornstruweel, dichte dennenbossen en open, stuivende duinen. Met name in deelgebied Coepelduynen zijn deLees verder