Al jaren doen wij macrofyten onderzoek voor Aquon. Aquon is het gezamenlijk onderzoeksbureau van verschillende waterschappen in het midden van ons land. In dat kader maken wij KRW-vegetatieopnamen (KRW = kaderrichtlijn water) op vaste monsterpunten in het gebied van Waterschap Hollandse Delta. Op 28 juli 2020 troffen wij op deLees verder