In de zomer van 2016 is door Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, een insectenkartering uitgevoerd op de heideterreinen rond Radio Kootwijk, Ugchelen en Hoenderloo. Het doel van de kartering was het in kaart brengen van de verspreiding van SNL-soorten, bedreigde dagvlinders, sprinkhanen en libellen en overigeLees verder