In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft in 2021 een flora- en vegetatiekartering plaatsgevonden in duingebied Meijendel. Dit duingebied ten noorden van Den Haag staat vooral bekend om de goed ontwikkelde en soortenrijke duinpaardenbloemgraslanden. Mede door het natte voorjaar stonden de duinpaardenbloemgraslanden er dit jaar goed bij. De bloemenrijkdom wasLees verder