In 2021 heeft Van der Goes en Groot een insectenkartering uitgevoerd op de Strabrechtse Heide en in wei- en hooilanden langs de Kleine Dommel, in opdracht van Staatsbosbeheer. Daarbij is de aanwezigheid van een select aantal soorten dagvlinders, sprinkhanen en libellen vastgesteld. In dit nieuwsbericht worden kort twee bijzondere habitatsLees verder