Afgelopen zomer werd bij de flora- en vegetatiekartering van Leenderbos en het Keersop-beekdal in Noord-Brabant een aantal zeldzame plantensoorten nieuw voor deze gebieden ontdekt. Vrijwel al deze soorten staan op de Rode Lijst en zijn de laatste decennia (zeer) sterk achteruitgegaan. In Leenderbos en Keersop-beekdal heeft beheerder Staatsbosbeheer de laatsteLees verder