In Nederlandse wateren worden steeds vaker waterplanten aangetroffen die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld en er van nature niet thuishoren. Wanneer deze zogenaamde exoten zich in Nederland vestigen, kunnen deze planten zich door een gebrek aan natuurlijke vijanden in korte tijd sterk uitbreiden. Het natuurlijke evenwicht enLees verder