In de zomer van 2017 heeft Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, een insectenkartering uitgevoerd op de Waddeneilanden Vlieland en Ameland. Het doel van de kartering was het in kaart brengen van de verspreiding van SNL-soorten, bedreigde dagvlinders, sprinkhanen en libellen. De onderzochte duingebieden van de eilandenLees verder