Gewone zoutmelde temidden van andere zilte soorten De Deesche Watergang is een Natura2000-gebied gelegen op Zuid-Beveland ten oosten van Goes. In dit gebied zijn er gradiënten van zilt naar brak en nat naar droog. Dit gebied hebben wij in 2023 op vegetatie en flora gekarteerd. Een eerdere kartering heeft plaatsgevondenLees verder