De Deesche Watergang is een Natura2000-gebied gelegen op Zuid-Beveland ten oosten van Goes. In dit gebied zijn gradiënten van zilt naar brak en nat naar droog aanwezig. Dit gebied hebben wij in 2023 op vegetatie en flora gekarteerd. Een eerdere kartering heeft plaatsgevonden in 2016. Een groot deel van hetLees verder