Tom Damm

Seniormedewerker insecten- en vegetatie-onderzoek
Tom is als bioloog afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tom bezit uitstekende kennis van de Nederlandse flora en vegetatie. Tevens is hij een expert in de monitoring van habitattypen en de ontwikkeling en controle van habitatkaarten van Natura 2000 gebieden. Daarnaast beschikt hij over een brede faunakennis. Tom is bij van der Goes en Groot als seniormedewerker flora- en vegetatieonderzoek en insectenonderzoek in dienst. Ook heeft hij vele jaren als medewerker broedvogelonderzoek gewerkt.

Tom is actief lid van verschillende vogelwerkgroepen en van de KNNV. Tom is daarnaast lid van de Plantensociologische Kring Nederland (PKN) en is als vegetatiekundige werkzaam bij BIJ12.

Specialismen
– Flora- en vegetatieonderzoek
– Habitatkartering, natuurdoeltypen
– Dagvlinders, libellen, sprinkhanen
– ArcGIS
– (Statistische) analyse
– Broedvogelonderzoek

Tom Damm

Tom Damm