Ruud Brouwer

Medewerker broedvogel-onderzoek
Ruud is een zeer ervaren vogelaar. Hij doet sinds 1986 vogelonderzoek. Ook is hij betrokken bij de coördinatie van het vogelonderzoek, uitwerking van gegevens, interpretatie van de veldwaarnemingen en het uitvoeren van clusteringen.
In zijn vrije tijd is Ruud actief (geweest) voor diverse natuurinstanties en vogelwerkgroepen in de Kop van Noord-Holland, waarbij het gaat om Landschap Noord-Holland (uitvoeren onderzoek), SOVON (als districtscoordinator), Graspieper-SVN (als waarnemingsarchivaris) en de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (als commissielid).

Specialismen
– (Broed-) vogelonderzoek

Ruud Brouwer

Ruud Brouwer