Roelof de Beer

Seniormedewerker Wet Natuurbescherming
Medewerker fauna- en vegetatie-onderzoek
Biologie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, afgestudeerd november 1994. Vanaf 2001 in dienst bij G&G. Belangrijkste werkzaamheden bij Van der Goes en Groot zijn het uitvoeren van inventarisaties, vooral broedvogels en florakarteringen en het verrichten van toetsingen van projecten aan de Wet Natuurbescherming.

Specialismen
– Natuurwetgeving, ecologisch advies en begeleiding
– Begeleiden processen met ecologische advies, begeleiding en toezicht.
– (Broed-) vogelonderzoek
– Flora- en vegetatieonderzoek
– Ecoscans stadswateren
– Amfibie onderzoek

Roelof de Beer

Roelof de Beer