Paul Slingerland

Seniormedewerker vegetatie-onderzoek
Paul is als bioloog afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Op jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd in wilde planten en is daar sinds die tijd actief mee bezig. Paul bezit uitstekende kennis van de Nederlandse flora en vegetatie. Hij is sinds 1999 in dienst bij Van der Goes en Groot als seniormedewerker flora- en vegetatie. Zijn werkzaamheden omvatten onder andere het uitvoeren en begeleiden van flora- en vegetatie-onderzoeken, het maken van opnamen en beoordelingen volgens de Kaderrichtlijn water, en deelname aan de werkgroep macrofyten waarin verschillende waterschappen en milieuadviesbureaus onderling afstemming van onderzoeksmethoden bespreken.

Specialismen
– Flora- en vegetatieonderzoek
– Kaderrichtlijn water
– ArcGIS
– (statistische) analyse

Paul Slingerland

Paul Slingerland