Menno van Straaten

Medewerker fauna-onderzoek
Menno is gediplomeerd als milieukundige met de afstudeerrichting Natuurbeheer. Hij heeft gestudeerd aan het Van Hall Instituut te Leeuwarden. Door stages en eigen activiteiten zoals inventarisaties en tellingen voor RAVON en SOVON beschikt Menno over een goede veldkennis van verschillende soortgroepen. Inmiddels is zijn kennis aangevuld met jarenlange ervaring met gericht onderzoek. Menno is sinds de start in 1999 in dienst bij Van der Goes en Groot. De werkzaamheden van Menno bestaan vooral uit het uitvoeren van onderzoek naar verschillende faunagroepen. Ook de verwerking van de verzamelde gegevens en de verslaglegging van onderzoeken behoort tot zijn activiteiten.

Specialismen
– Zoogdieronderzoek, waaronder vleermuizen en kleine zoogdieren
– Amfibieën- en reptielenonderzoek
– Visonderzoek, waaronder visstandbemonsteringen en actief biologisch beheer
– (Broed-) vogelonderzoek
– Ecologische begeleiding en toezicht van projecten

Menno van Straaten

Menno van Straaten