Hans van der Goes

Algemeen directeur
Hans heeft gestudeerd aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Sinds 1980 werkte hij voor de provincie Noord-Holland. De eerste jaren als veldmedewerker flora- en vegetatieonderzoek, maar sinds 1983 in vaste dienst. Vanaf 1985 was Hans de coördinator van dit onderzoek. Onder zijn leiding werden vele onderzoeksprojecten uitgevoerd. Opzet, methodiekkeuze, rapportage, etc. behoorde tot zijn werkzaamheden.

Samen met Jaap Groot richtte hij in 1998 Van der Goes en Groot op. Sinds die tijd is Hans directievoorzitter. Naast directievoering is Hans nog steeds projectleider van vele (grootschalige) flora- vegetatie- en/of habitatkarteringen, waarvan hij vaak ookzelf delen van het veldwerk voor zijn rekening neemt.

Specialismen
– Flora-, vegetatie- en habitatkarteringen
– Bedrijfs- en projectmanagement

Hans van der Goes

Hans van der Goes