Frank van Groen

Seniormedewerker en projectleider broedvogel-onderzoek

Frank is als bioloog afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is al ruim 20 jaar verbonden aan Van der Goes en Groot. Frank is de broedvogelcoördinator van Van der Goes en Groot en tevens werkzaam op het gebied van natuurwetgeving. Als GIS-man maakt hij kaartmateriaal voor tal van projecten. In zijn vrije tijd is Frank onder meer actief in de vogelwerkgroep Amsterdam en organiseert elk jaar een goed bezochte cursus Vogels Kijken. Elk jaar begeleidt hij enkele vogelreizen ‘all over the world’.

Specialismen
– Broedvogelonderzoek
– Overige fauna
– ArcGIS
– Flora- en vegetatieonderzoek
– (statistische) analyse

Frank van Groen

Frank van Groen