Corry Teichmann

Medewerker vegetatie-onderzoek
Na een studie in Milieumonitoring en -analyse aan de University of Applied Sciences Dresden heeft het lot Corry naar Nederland gebracht om hier aan de Universiteit van Wageningen een tweede opleiding te doen. In 2015 heeft zij de Master Climate Studies – Nature Conservation and Plant Ecology succesvol afgerond. Sinds mei 2016 is Corry in dienst bij Van der Goes en Groot. Zij heeft zich gespecialiseerd in flora- en vegetatieonderzoek en doet ook vegetatieopnamen volgens de Kaderrichtlijn water.

Specialismen
– Flora- en vegetatieonderzoek

Corry Teichmann

Corry Teichmann