André Aptroot

Seniormedewerker flora- en vegetatie-onderzoek

André is in 1993 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht op de taxonomie en fylogenie van pyrenocape korstmossen. Hij is gespecialiseerd in schimmels en korstmossen, waarover hij meerdere publicaties op zijn naam heeft staan. Daarnaast heeft hij gewerkt als conservator bij het Centraalbureau voor Schimmelcultures in Baarn en Utrecht.

Van 2006 tot 2008 is André fulltime werkzaam geweest bij Van der Goes en Groot als veldmedewerker. In deze periode, maar ook in de jaren hierna, heeft André voor Van der Goes en Groot alle moeilijke determinaties van de in het veld verzamelde mossen en korstmossen uitgevoerd. Daarnaast heeft hij als medemerker flora- en vegetatie-onderzoek bijdragen geleverd aan verschillende flora- en vegetatiekarteringen.

Vanaf 2008 is Aptroot als vegetatiekundige werkzaam geweest bij Vereniging Natuurmonumenten. Hij is aan het Nederlands Soortenregister verbonden als specialist in de korstmossen. Ook is hij de oprichter van het Adviesbureau voor Bryologie en Lichenologie. Vanaf 2008 is hij de collectiebeheerder van het Pinetum Blijdenstein. Hij is onder meer lid van de International Association for Lichenology en de American Bryological and Lichenological Society en staat bekend als de expert in mossen en korstmossen in Nederland.

Per 1 mei 2018 is André weer in vaste dienst bij Van der Goes en Groot als senior vegetatiekundige.

Specialismen
– Flora- en vegetatieonderzoek
– Determinatie van korstmossen en mossen

André Aptroot

André Aptroot