Roel Wemmers

Medewerker flora- en vegetatie-onderzoek
Roel heeft in de jaren zeventig biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Sindsdien heeft hij voor de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Holland gewerkt als veldmedewerker vegetatiekartering. Sinds 1993 is Roel onafgebroken betrokken geweest bij de vegetatiemonitoring van de provincie Zuid-Holland. Naast het veldwerk behoorde ook de voorbereiding en het verwerken en controleren van de gegevens tot zijn werkzaamheden. Behalve van de Nederlandse flora heeft Roel ook een uitstekende kennis opgebouwd van mossen en korstmossen.
Sinds het voorjaar van 2001 werkt Roel ‘s zomers bij Van der Goes en Groot.

Specialismen
– Flora- en vegetatieonderzoek

Roel Wemmers

Roel Wemmers