Referenties Florakarteringen

De medewerkers van Van der Goes en Groot zijn bedreven in het uitvoeren van flora onderzoek. Om u een indruk te geven van onze producten van de afgelopen jaren van verschillende flora onderzoeken, zijn enkele rapportages weergegeven.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde flora-onderzoeken:

Goes, D.J. van der, C. Knotters & J.P.C. G&G-rapport 2016-06. Florakartering Veerse Meer 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Goes, J.P.C. van der, D.J. van der Goes & M. Langbroek. G&G-rapport 2015-44. Florakartering Yerseke en Kapelse Moer 2015. In opdracht van Provincie Zeeland.

Goes, J.P.C. van der & L. Hartog. G&G-rapport 2015-34. Flora en structuurkartering 2015 van delen van de duinen van Goeree en Voorne. In opdracht van Natuurmonumenten.

Slingerland, P., M. Feenstra & M. van Straaten. G&G-rapport 2015-33. Ecologisch terrein De Steeg te Langerak. Inventarisatie flora en fauna 2015. In opdracht van Oasen.

Hartog, L. & P. Slingerland. G&G-rapport 2015-05. Vegetatie- en plantensoortenkartering Walcheren 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Goes, J.P.C., J. Groot & D. de Boer. G&G-rapport 2015-02. Vegetatie- en plantensoortenkartering Sint-Anthonisbos en Natuurlinten 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Goes, J.P.C. & D. de Boer. G&G-rapport 2015-01. Vegetatie- en plantensoortenkartering Fortmond en Hengforderwaarden 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Sikkes, R., J.P.C. van der Goes & B.W.J. Oosterbaan. G&G-rapport 2014-42. Duin en Kruidberg, Vafamil en Koningshof. Soortkartering 2014. In opdracht van Natuurmonumenten.

Goes, J.P.C. van der & F.C. van der Goes. G&G-Rapport 2014-35. Middelplaten en Kwistenburg. Soortkartering 2014. In opdracht van Natuurmonumenten.

Goes, J.P.C. van der, L. Hartog & R. de Beer. G&G-Rapport 2014-50. Dintelse Gorzen, Slikken van de Heen en Slikken bij de Sabina-Henricapolder. Soortkartering 2014. In opdracht van Natuurmonumenten.

Beer, R. de & T. Damm. G&G-Rapport 2013-47. SNL kartering acht graslandgebieden. In opdracht van It Fryske Gea.

Goes, J.P.C.van der. G&G-rapport 2012-30. Florakartering Voornes Duin 2012. In opdracht van Natuurmonumenten.

Damm, T. & J. Groot. G&G-rapport 2012-24. De Rietorchis op munitiecomplex Nieuwe Haven te Den Helder. Inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet. In opdracht van Dienst Vastgoed Defensie, Dienstkring Den Helder.

Goes, J.P.C. van der (G&G), M. Annema (Evides) & D.J. van der Goes (G&G). G&G-Rapport 2011-25. Soortkartering Goeree 2010 en 2011. In opdracht van Natuurmonumenten en Evides Waterbedrijf.

Groen, F.M. G&G-Rapport 2011-20. Almere buitengebieden, Inventarisatie beschermde flora en fauna 2011. In opdracht van Gemeente Almere.

Goes, J.P.C. van der & C. Knotters. Dijkenmeetnet provincie Zeeland. Monitoring flora in 2010. In opdracht van Provincie Zeeland

Vugt, C. de. G&G-Rapport 2009-42.Veldinventarisatie van de vegetatie in de contractgebieden 18 (Goes) en 19 (Roosendaal). Inventarisatie beschermde flora 2009. In opdracht van ProRail.

Goes, J.P.C. van der & C. de Vugt. Dijkenmeetnet provincie Zeeland. Monitoring flora in 2009. In opdracht van de Provincie Zeeland

Groen, F.M. van, D. Sluis & J. Groot. G&G-Rapport 2009-9. Westfrisiaweg. Inventarisatie beschermde flora en fauna in 2009. In opdracht van Grontmij.

Aptroot, A. & J.P.C. van der Goes. G&G-rapport 2008-28. Waterplantenkartering in Restveen en Waterparel. Inventarisatie karakteristieke flora in 2008. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied.

Oosterbaan, B.W.J. & J. Esselaar. G&G-Rapport 2008-65. Amerikaanse vogelkers in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Kartering 2008. In opdracht van Waternet.

Oosterbaan, B.W.J., T. Damm & J.J. Spaargaren. G&G-rapport 2007-59. De Wieden. Florakartering in 2007. In opdracht van Natuurmonumenten.