Referenties Natuurtoetsen

Van der Goes en Groot heeft een uitgebreide kennis en ervaring in het uitvoeren van Natuur- en habitattoetsen.
Om u een indruk te geven van onze producten met betrekking tot dergelijke toetsen van de afgelopen jaren, zijn enkele rapportages weergegeven.

Enkele voorbeelden van rapporten met als onderwerp onderzoek naar beschermde soorten (integrale onderzoeken):

Beer, R. de & M. van Straaten. G&G-rapport 2015-50. Kom A7 te Purmerend. Inventarisatie (beschermde) flora en fauna in het kader van de Flora- en faunawet in 2015-2016. In opdracht van Gemeente Purmerend.

Beer, R. de, J. Groot & M. van Straaten. G&G-rapport 2015-28. Rijnhavenbrug te Alphen aan den Rijn. Inventarisatie beschermde flora en fauna 2015. In opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Groen, F.M. van, M. van Straaten. G&G-rapport 2014-40. Almere Stad West, Inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet. In opdracht van Gemeente Almere.

Groen, F.M. van, M. van Straaten. G&G-rapport 2013-29. De Omzoom te Zaanstad. Inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet in 2013. In opdracht van Gemeente Zaanstad.

Beer, R. de. G&G-rapport 2013-7. Natuurwaarden in Beverwijk. Inventarisatie en beoordeling van natuurwaarden in het kader van gedragscode Flora- en faunawet voor beheer en onderhoud groenvoorzieningen. In opdracht van Gemeente Beverwijk.

Groen, F.M. van, V. Nederpel. G&G-rapport 2011-21. Almere Stad Oost en Buiten. Inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet in 2011. In opdracht van Gemeente Almere.

Beer, R. de, B. van Schooten. G&G-rapport 2010-28.Beschermde natuurwaarden in Heemskerk. Inventarisatie en beoordeling natuurwaarden in het kader van het opstellen van een gedragscode Flora- en faunawet. In opdracht van Gemeente Heemskerk.

Groen, F.M. van. G&G-rapport 2010-22. Natuurcompensatie Oosttangent te Heerhugowaard. Ecologische onderbouwing compensatie Waarderhout. In opdracht van Gemeente Heerhugowaard.

Boer, W.A. den, V. Nederpel. G&G-Rapport 2007-71. Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde, een onderzoek naar flora, vegetatie en fauna in plangebied Buytenland op IJsselmonde in 2007. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Groot, J., M. van Straaten. G&G-Rapport 2007-50. Jaagweg te Berkhout, inventarisatie beschermde fauna 2007. In opdracht van Grondmij.

Nederpel, V. G&G-Rapport 2007-49. Baggerprojecten Den Haag, toetsing in het kader van de Flora- en faunawet en inventarisatie naar beschermde vissen en amfibieën 2007. In opdracht van DHV B.V.

Enkele rapporten met als onderwerp toetsing natuurwetgeving en habitattoets:

Beer, R. de. G&G-rapport 2015-51. Habitattoets Meijepark te Nieuwkoop. Herbeoordeling Toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998. In opdracht van Gemeente Nieuwkoop.

Beer, R. de. G&G-rapport 2015-16. Natuurtoets Hemburgterrein te Zaanstad. Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, EHS en weidevogelleefgebied. In opdracht van Gemeente Zaanstad.

Groen, F.M. van. G&G-rapport 2015-11. Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, PKB Waddenzee, EHS en weidevogelleefgebied. In opdracht van Rijkswaterstaat.

Beer, R. de & J. Groot. G&G-rapport 2013-19. Reclamemast A7 te Purmerend. Effectbeoordeling en toetsing aan natuurwetgeving. In opdracht van Gemeente Purmerend.

Beer, R. de. G&G-rapport 2013-9. Natuurtoets Westzanerwerf te Westzaan. Toetsing aan de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. In opdracht van Parteon.

Beer, R. de. G&G-rapport 2013-5. Habitattoets Hockeyclub Bloemendaal. Toetsing aan de NB-wet 1998 van de negatieve gevolgen van verlichting in het kader van bestemmingsplan Bloemendaal. In opdracht van Gemeente Bloemendaal.

Beer, R. de. G&G-rapport 2012-22. Habitattoets verandering vergunning ECN. Toetsing aan Natuurbeschermingswet 1998. In opdracht van Energieonderzoek Centrum Nederland.

Groen, F.M. van. G&G-rapport 2011-10. Habitattoets baggeren Oostzanerveld. Toetsing aan Natuurbeschermingswet 1998. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Beer, R. de. G&G-rapport 2011-7. Habitattoets Globdijkbrug te Graft. Toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998. In opdracht van Gemeente Graft-De Rijp.

Hoogeboom, D.M., J. Groot. G&G-rapport 2010-19. Habitattoets Purmerland. Toetsing aan Natuurbeschermingswet 1998. In opdracht van Provincie Noord-Holland.

Beer, R. de. G&G-Rapport 2009-2. Habitattoets ‘Bedrijventerreinen Zuid’ te Zaandam, toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998. In opdracht van Gemeente Zaandam.

Groen, F.M. van. G&G-Rapport 2008-40. Habitattoets Watersnipvakken Ilperveld, toetsing aan Natuurbeschermingswet 1998. In opdracht van Provincie Noord-Holland.