In 2017 heeft Van der Goes en Groot op grote schaal vleermuisinventarisaties uitgevoerd verspreid over de hele gemeente Zaanstad. Met een team van in totaal 8 gespecialiseerde ecologen werd gedurende het gehele vliegseizoen van de vleermuizen gezocht naar verblijfplaatsen van de dieren en naar andere gebruiksfuncties zoals foerageergebieden en belangrijke vliegroutes.

De batdetector tijdens vleermuisinventarisaties

De inventarisaties zijn bedoeld om bij toekomstige ingrepen aan gebouwen met de vleermuizen rekening te kunnen houden door het aanbieden van vervangende verblijfsruimtes of door het werken in periodes dat de dieren niet te verwachten zijn.

Een deel van het inventarisatiegebied

Er werden verspreid over de stad meer dan 70 verblijfplaatsen gevonden met daarbij ook grote kraamverblijven van meer dan 80 Gewone dwergvleermuizen, een massa-winterverblijf met tientallen tot mogelijk honderden Gewone dwergvleermuizen en een zeer groot kraamverblijf van ongeveer 50 Laatvliegers.

Laatvliegers zwermen in de ochtend rond hun verblijfplaats

Het bleek tijdens het onderzoek dat het veel nuttiger is in de ochtend te zoeken dan in de avonden. Het zwermgedrag van vleermuizen en het invliegen in de vroege ochtend is beduidend opvallender dan het snelle uitvliegen in de avond. Om die reden is alle onderzoek in de kraamtijd uitgevoerd met ochtendbezoeken. Opvallend daarbij is dat ook Laatvliegers zeer duidelijk zwermgedrag lieten zien in de ochtend. Ook bij deze soort kan het zoeken naar verblijfplaatsen beter gebeuren in de vroege ochtend dan ’s avonds. Dit in tegenstelling tot wat het geldende onderzoeksprotocol, het vleermuisprotocol, aanbeveelt. Het bepalen van precieze aantallen kan wel beter bij het uitvliegen in de avond gebeuren.

Alle verzamelde gegevens komen beschikbaar in de NDFF.