De Oeverzwaluw is een vogel die om te broeden een steile zandwand nodig heeft om zijn nestgang in uit te graven. Dergelijke locaties zijn in het platte Nederland schaars en vaak slechts tijdelijk aanwezig, bijvoorbeeld bij bouwprojecten met aangevoerd zand. Om deze reden worden kunstmatige wanden aangelegd waar zwaluwen zichLees verder