Tijdens de zomerperiode van 2020 werd door Van der Goes en Groot een vegetatiekartering uitgevoerd in Hollands Duin, in opdracht van Staatsbosbeheer. Het betrof de Coepelduynen en Berkheide, twee zeer kalkrijke duingebieden gelegen tussen Noordwijk en Wassenaar. Naast het kalkrijke karakter wordt het gebied ook gekenmerkt door het rijke voorkomenLees verder