In het voorjaar van 2016 is door Van der Goes en Groot een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in de door het Zuid-Hollands Landschap beheerde Voorofsche Polder. Dit waardevolle stukje polder, ingeklemd tussen het kassengebied van Boskoop en de bebouwde kom van Waddinxveen, bestaat uit een aantal vochtige graslanden, afgewisseld met plasdras-percelen. Grutto’sLees verder