In opdracht van de provincie Zeeland wordt door Van der Goes en Groot in 2022 het Natura 2000-gebied De Manteling van Walcheren op flora en vegetatie geïnventariseerd. Na het bezoek aan de bossen voor stinseflora werd het duingebied geïnventariseerd op vroege soorten. Zo bezochten wij op 17 mei de binnenduinenLees verder