Het Ilperveld is een natuurgebied in Noord-Holland met een afwisseling van watergangen, petgaten en verlandingsvegetaties. Een van de doelstellingen in het beheerplan Ilperveld is het verkrijgen van visgemeenschappen van het Ruisvoorn-Snoektype in bepaalde afgesloten delen van het gebied. Om dit doel te bereiken zijn maatregelen als baggerverwijdering en het verwijderenLees verder