Net als in 2019 voert Van der Goes en Groot in 2024 een gebiedsdekkende telling in vrijwel alle relevante graslandgebieden in de Provincie Utrecht uit. Het gaat om ruim 35.000 ha. Volgens het nationaal bekende BMP-protocol worden in vier rondes systematisch de territoria van 21 soorten weidevogels in kaart gebracht.Lees verder