Sinds 1990 wordt in de provincie Zuid-Holland de stand van de weidevogels gevolgd. Het Meetnet weidevogels Zuid-Holland omvat 111 proefvlakken (plots) van ongeveer 50 ha groot. De proefvlakken liggen verspreid door de hele provincie Zuid-Holland. Van der Goes en Groot is vanaf 2001 betrokken bij de uitvoering van dit monitorproject.Lees verder