Dit jaar heeft Van der Goes en Groot o.a. florakarteringen uitgevoerd in opdracht van Staatsbosbeheer. Een onderdeel hiervan waren de bloemdijken op het eiland Goeree-Overflakkee in de provincie Zuid-Holland. Een aantal dijken zijn hier zeer soortenrijk en geven een kleurrijk karakter aan het landschap. Soorten zoals o.a. Gewone margriet, WildeLees verder