In opdracht van Staatsbosbeheer voeren wij een SNL-insectenkartering uit in verschillende gebieden op de Kop van Schouwen, in Noord-Beveland en langs het Veerse Meer. Daarbij worden dagvlinders, sprinkhanen en libellen gekarteerd in drie tot vier ronden. Moerassprinkhaan, nieuw voor Kop van Schouwen en Noord-Beveland Op 18 juli vloog in eenLees verder