In de Noordwijkse duinen is door Van der Goes en Groot in het voorjaar en zomer van 2015 een flora-inventarisatie uitgevoerd. Hierbij zijn voornamelijk SNL-soorten, Rode Lijst-soorten en wettelijk beschermde soorten gekarteerd. Verder zijn invasieve soorten gekarteerd, zoals Rimpelroos en Zwarte Engbloem. De gegevens zijn digitaal verzameld met kaartmateriaal opLees verder