In 2017 heeft Van der Goes en Groot op grote schaal vleermuisinventarisaties uitgevoerd verspreid over de hele gemeente Zaanstad. Met een team van in totaal 8 gespecialiseerde ecologen werd gedurende het gehele vliegseizoen van de vleermuizen gezocht naar verblijfplaatsen van de dieren en naar andere gebruiksfuncties zoals foerageergebieden en belangrijkeLees verder