Tijdens de vegetatiekartering, die in 2019 is uitgevoerd in een groot deel van de Lindevallei, zijn enkele bijzondere plantensoorten aangetroffen. Door de grote verscheidenheid aan standplaats­factoren, zowel qua bodemtype (zand, keileem, veen) als hydrologische situatie (kwel-invloeden), is een grote verscheidenheid aan soorten en vegetaties aanwezig. Waterkruiskruid is prominent aanwezig inLees verder