Het natuurgebied Duinen van Goeree & Kwade Hoek behoort tot de meest dynamische en soortenrijke duingebieden van Nederland. In 2017 kreeg Van der Goes en Groot de opdracht van Natuurmonumenten en de provincie Zuid-Holland hier een SNL-florakartering uit te voeren, waarbij ook typische Habitatsoorten gekarteerd werden. Het gevarieerde landschap vanLees verder