In opdracht van Staatsbosbeheer heeft tijdens het voorjaar van 2020 een broedvogelkartering plaatsgevonden in het Oudeland van Strijen, in de Hoekse Waard. Over het algemeen betreft het uitgestrekte, vochtige tot natte (overstromings)graslanden, waar op veel plaatsen extensieve beweiding met runderen plaatsvindt. Daarnaast is een groot deel van het grasland inLees verder