In de zomer van 2015 is, in de door Natuurmonumenten beheerde gebieden Tiendgorzen en Tiengemeten, een vlakdekkende flora en vegetatiekartering uitgevoerd door Van der Goes en Groot. Driekantige bies Beide gebieden zijn voorbeelden van ‘nieuwe’ natuur in het zoetwatergetijde gebied van het Haringvliet. In de periode van 2003 tot 2008Lees verder