In opdracht van Aquon heeft Van der Goes en Groot in 2015 macrofyten-onderzoek uitgevoerd in het gebied van waterschap Rivierenland. In het macrofyten-onderzoek wordt de ontwikkeling van water- en oevervegetaties in de loop van de jaren gevolgd. Water- en oeverplanten (macrofyten) uitstekende graadmeters voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.Lees verder