In de voorjaars- en zomermaanden van 2015 heeft Van der Goes en Groot een florakartering uitgevoerd in verschillende natuurgebieden in West-Friesland in opdracht van Staatsbosbeheer. Enkele van deze gebieden zijn de Weelen (tussen Enkhuizen en Hoogkarspel), binnendijkse hooilandpercelen rond Enkhuizen en buitendijkse natuurgebieden als de Ven en de Hulk aanLees verder