Sinds het inwerking treden van de Natuurbeschermingswet (NBW) op 1 januari 2017 zijn marterachtigen in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland beter beschermd en niet langer vrijgesteld van het doen van een ontheffingsaanvraag. Bij ruimtelijke ingrepen is het in deze provincies van belang de aanwezigheid van soorten als Wezel, Hermelijn enLees verder