In 2019 en 2020 is door Van der Goes en Groot een insectenkartering uitgevoerd in Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Dit gebeurde in opdracht van Natuurmonumenten en daarbij is in 2019 samengewerkt met Bureau Endemica. Het gebied bestaat uit open wateren met drijfbladvegetaties, moeras en rietruigten. In 2020 werden de AnkeveenseLees verder