In het voorjaar van 2019 werden 19 Amsterdamse parken onderzocht op het voorkomen van broedvogels door medewerkers van Van der Goes en Groot, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Ooievaarsnest bij speeltuin in Frankendael. De grootte van de parken varieerde van 1 ha (Bilderdijkpark) tot 119 ha (Gaasperpark). De inventarisatieLees verder