Vince Ronde

Medewerker fauna-onderzoek, natuurtoetsen en beheeradvies
Vince heeft Bos en Natuurbeheer gestudeerd aan de Van Hall Larenstein hogeschool in Velp. Vanaf 2015 heeft hij als zelfstandige natuuronderzoek, quickscans en natuurtoetsen uitgevoerd. In deze periode heeft Vince ook verschillende opdrachten voor Van der Goes en Groot uitgevoerd op o.a. het gebied van vleermuizenonderzoek.

In 2017 is Vince is vaste dienst getreden bij Van der Goes en Groot en legt hij zich toe op fauna-onderzoek en het geven van beheeradviezen.

Specialismen
– Fauna-onderzoek, natuurtoetsen en beheeradvies

Vince Ronde

Vince Ronde