Thijs Damen

Medewerker flora- en vegetatie-onderzoek

Na zijn studie Bos en Natuurbeheer bij Van Hall Larenstein te Velp begon Thijs in 2016 direct als veldmedewerker bij Van der Goes en Groot.
Na meerdere jaren ervaring met SNL Insectenkarteringen is hij nu met name werkzaam in Flora en vegetatie-onderzoek en dataverwerking.

Specialismen

  • Dagvlinders, sprinkhanen en libellen
  • Flora-en vegetatieonderzoek
  • Waterplanten en kranswieren
Thijs Damen

Thijs Damen