Maarten Langbroek

Medewerker ecologie
Al van jongs af aan is Maarten in de natuur te vinden; begonnen als vogelaar, maar op een gegeven moment zich ook in andere soortgroepen gaan interesseren. Maarten heeft in 2014 de opleiding Landscape en Environment Management (voorheen Bos- en Natuurbeheer) succesvol afgerond. Vanaf april 2015 is Maarten in dienst bij Van der Goes en Groot. Hier werkt hij mee aan verschillende soorten onderzoek en is hij breed inzetbaar.
Tot nu toe heeft Maarten zich bij Van der Goes en Groot ingezet voor verschillende flora- en vegetatieprojecten, broedvogelonderzoeken en insectenkarteringen. Daarnaast vervult hij ook een rol bij de uitwerking van gegevens en het opstellen van rapportages.

Specialismen
– Broedvogelonderzoek
– Flora- en vegetatieonderzoek
– Dagvlinders, sprinkhanen en libellen
– Slakkenonderzoek

Maarten Langbroek

Maarten Langbroek