Kiki de Waart

Medewerker flora- en faunaonderzoek

Kiki is ter afronding van de masteropleiding Bos en Natuurbehoud aan de Wageningen Universiteit in maart 2022 begonnen aan haar afstudeerstage bij Van der Goes en Groot. Tijdens haar stage heeft zij zich voornamelijk beziggehouden met een data-analyse van trilveen ontwikkeling in de Weerribben, het inventariseren van vleermuizen en het karteren van flora in de Wieden. Sinds haar afstuderen is zij nu werkzaam bij Van der Goes en Groot. Kiki heeft een brede interesse in de ecologie, en houdt zich naast struinen door de natuur ook graag bezig met dataverwerking en -analyse. Haar werkzaamheden betreffen momenteel het maken van Aerius berekeningen, dataverwerking in GIS, backoffice werkzaamheden en het nalezen en schrijven van diverse rapportages.

Specialismen

– data analyse & GIS

– Vleermuisonderzoek

– Aerius

Kiki de Waart

Kiki de Waart