Joris Wabeke

Medewerker fauna-onderzoek

Tijdens zijn studies en stages bij het Van Hall Larenstein in Leeuwarden en Wageningen Universiteit heeft Joris ervaring opgedaan met diverse flora en fauna onderzoeken. Van een Brulaap telling in Midden-Amerika naar een planteninventarisatie in de ‘Heilige bossen’ van Guinea-Bissau in West-Afrika tot aan dichter bij huis met een Loopkever onderzoek in de natte broekbossen van Drenthe. Zijn werk voor Van der Goes en Groet is ook divers en bestaat uit het uitvoeren van quickscans in het kader van de Natuurbeschermingswet, het uitvoeren van onderzoek naar vleermuizen en inventarisaties naar onder andere flora, insecten, amfibieën, en Gierzwaluwen.

Specialismen
– Quickscans Natuurbeschermingswet
– Vleermuisonderzoek

Joris Wabeke

Joris Wabeke